Rotavdrag

Rot-avdrag, vad är det, vem kan få det och vad gäller? Det här med ROT-avdrag kan verka lite förvirrande, dessutom har reglerna ändrats. Inte sällan har du som kund många frågor kring Rot och när det kan användas, och denna del av hemsidan försöker svara på de vanligaste frågorna.

ROT står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad och de flesta av de jobb vi utför ligger inom något av dessa områden.

Vem kan utnyttja Rut?

Avdraget kan fås av alla som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet, avdraget gäller även för fritidshus, men i samtliga fall gäller att byggnaden, lägenheten i huvudsak skall bebos av innehavaren.

Hur stort är avdraget?

Avdraget ger en skatterabatt med upp till 25 000 kr per person och år. För de som vid årets ingång hade fyllt 65 år gäller istället gränsen 50 000 kr per person och år. Skatterabatten är 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms. Om ett par, båda står som ägare av bostaden kan man alltså få dubbla beloppet, men observera att det här är ett maxbelopp, det finns också en annan regel och det är den som oftast kommer till användning, nämligen att skatteavdraget gäller för max 30 % av arbetskostnaden. Det finns även en tredje regel. . För att kunna utnyttja hela ROT-avdraget måste du komma upp i mer än 50 000 kronor i skatt, vilket normalt innebär att du måste ha en månadsinkomst på minst 24 000 kronor.

Exempel:

Låt oss säga att ni är ett par under 65 år som vill göra en renovering av ert hus. Vi räknar på arbetet och kommer fram till att arbetskostnaden blir 100 000 kronor. Om ni båda står för bostaden skulle ni enligt grundregeln ha rätt till ett skatteavdrag på 50 000 kronor om bådas inkomst ligger över 24 000 per månad, men %-regeln gör att ni högst kan få 30 000 kronor i rabatt för det här arbetet.

 Vad kan Rut användas för?

Vad kan man då göra ROT-avdrag för? I princip alla arbeten som vi utför ger rätt till ROT-avdrag, men arbetet måste vara en integrerad del av bostaden. Det innebär till exempel att om ni vill bygga till ett garage eller en carport måste de vara sammankopplade med huset till minst 70 %. Ett fristående garage eller en fristående carport ger inte rätt till ROT-avdrag. Detsamma gäller uteplats i form av veranda eller liknande hopbyggd med huset och ni har rätt till avdraget, annars inte. Observera också att ni inte är berättigade till avdraget om ni utför arbetet själva. Arbetet måste utföras av ett företag med F-skattesedel för att avdraget skall gälla.

Rot i praktiken med Björka Bygg

Rent praktiskt går det till så att vi för ett arbete som vi utför för er och som ger rätt till ROT-avdrag, begär 70 % av arbetskostnaden från er och resterande 30 procent från Skatteverket. Ni behöver alltså själva inte aktivt göra någonting. Mer än tänka över vad ni vill ha utfört och om ni har flera saker som skall utföras men vill dela upp det, vara medvetna om att det kan vara mer ekonomiskt att utföra allt vid ett och samma tillfälle.

skatteverket  kan du göra en uppskattning av ditt möjliga ROT-avdrag baserat på inkomst och tidigare under året gjorda ROT-avdrag.