Garanterat Trygg

Kunskap, kvalitet, service och pålitlighet är honnörsord för oss på Björka Bygg. Det innebär att du som kund kan lita på att vi alltid ger dig bästa råd för hur din ny- om- till-byggnad eller reparation skall gå till och vilka material som skall användas. Tillsammans ger materialvalet och våra hantverkares yrkesskicklighet dig ett arbete med kvalitet och lång livslängd. Du behöver inte oroa dig för byggfel om du har kontrakterat oss för jobbet som skall utföras, vi är hängivna vårt yrke och våra kunder.  Vi ger full service före, under och efter utfört arbete. En missnöjd kund är inget vi vill ha och därför gör vi vårt yttersta för att du skall känna dig väl bemött från första kontakten till slutfört uppdrag. Det är trots allt så att nöjda kunder är den bästa och billigaste reklamen vi kan få. Vi inser att vår överlevnad som företag är helt beroende på hur våra kunder uppfattar oss och vårt arbete och kommer därför alltid att ha detta som fokus.

Björka Bygg har uppnått ett gott rykte just för att vi alltid sätter kunden i fokus och vi är stolta för det gensvar ni gett oss. Det sporrar oss att ge er fortsatt god service inom byggbranchen!